Γενεόγραμμα

Η αίσθηση της μοναξιάς και οι δυσκολίες που χαρακτηρίζουν την σύγχρονη ζωή, δημιουργούν την αναγκαιότητα του εστιασμού στον Εαυτό, στο εδώ και τώρα των αναγκών και στο σχετίζεσθαι μέσα από μία διαφορετική ματιά.

Ένας από τους τρόπους μέσα από τους οποίους η διαδρομή, η προσωπική διαδικασία, αποκτά νόημα είναι και μέσα από την ματιά μας στο γενεαλογικό δέντρο. Την καταγραφή δηλαδή πληροφοριών για τα μέλη της οικογένειας, καταγωγής και τις σχέσεις τους.

Μέσα από εσωτερική δουλειά, δουλειά σε μικρές Ομάδες και διεργασία στην ολομέλεια, θα δημιουργήσουμε χώρο γι’ αυτήν την εξερεύνηση.