Ομαδική ψυχοθεραπεία

Ένα από τα πρώτα στάδια στην εξέλιξή  μίας Ομαδικής Ψυχοθεραπείας, είναι  η καλλιέργεια και ανάπτυξη εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών. Αν αυτό επιτευχθεί η βοήθεια που μπορεί να πάρει κανείς είναι τεράστια.

Χαρακτηριστικά που καλλιεργούνται  στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία είναι η πανανθρώπινη ανάγκη να ανήκει κανείς κάπου. Π.χ. σε μία Ομάδα. Ταυτόχρονα διατηρείται η ατομικότητα του ατόμου. Η διαπίστωση ότι οι όποιες δυσκολίες του μπορούν να έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τα άλλα άτομα της Ομάδας, κάνει το φορτίο πιο αντιμετωπίσιμο. Στην Ομάδα καλλιεργείται η ενσυναίσθηση*, η ανάπτυξη της κοινωνικοποίησης και της διαχείρισης  των συναισθημάτων.

 Οι συμμετοχές κυρίως κυμαίνονται μεταξύ των 5 και των 10 ατόμων και οι συνεδρίες γίνονται σε εβδομαδιαία βάση.

*ενσυναίσθηση : Είναι η βαθιά επικοινωνία με τον άλλο μέσω της συναισθηματικής ταύτισης και κατανόησης. Empathy στην Αγγλική.
Περισσότερα στο Google ψυχολογία και ενσυναίσθηση- SCIPS