Ψυχοθεραπεία οικογένειας

Τι να εννοούμε άραγε με τον όρο ‘Θεραπεία οικογένειας’; 
Συνήθως όταν μιλάμε για θεραπεία στην ψυχιατρική εννοούμε το άτομο που βρίσκεται σε μια δύσκολη ψυχικά κατάσταση, δηλαδή που νοσεί.
Όταν όμως αναφερόμαστε για θεραπεία σε μία οικογένεια, εννοούμε εκείνη την κατάσταση κατά την οποία υπάρχει μια σαφής δυσκολία στην επικοινωνία μεταξύ των μελών της.

Πολλές φορές αυτή η δυσκολία δεν γίνεται συνειδητή από τα μέλη της, η δεν θέλουν να την αναγνωρίσουν. Τότε συνήθως ένα από τα μέλη του οικογενειακού συστήματος εμφανίζει κάποιο ‘σύμπτωμα’ που κινητοποιεί την οικογένεια προς μία λύση.
Το σύμπτωμα εμφανίζεται στον πιο αδύνατο συναισθηματικά κρίκο του οικογενειακού συστήματος και μπορεί να έχει πολλές μορφές. Όπως για παράδειγμα να εμφανίσει κάποιο είδος ψυχικής διαταραχής, κάποια ψυχοσωματική νόσο η ακόμη εξάρτηση από ψυχοδραστικές ουσίες.