• Η πρώτη αρχή της ανθρώπινης επικοινωνίας ορίζει ότι: ‘κάθε συμπεριφορά είναι μια επικοινωνία που με τη σειρά της προκαλεί μία σημαντική απάντηση σε μια άλλη συμπεριφορά-επικοινωνία.’

 • Η πρώτη αρχή της ανθρώπινης επικοινωνίας ορίζει ότι: ‘κάθε συμπεριφορά είναι μια επικοινωνία που με τη σειρά της προκαλεί μία σημαντική απάντηση σε μια άλλη συμπεριφορά-επικοινωνία.’

 • Η πρώτη αρχή της ανθρώπινης επικοινωνίας ορίζει ότι: ‘κάθε συμπεριφορά είναι μια επικοινωνία που με τη σειρά της προκαλεί μία σημαντική απάντηση σε μια άλλη συμπεριφορά-επικοινωνία.’

 • Η οικογένεια είναι ένα αυτορρυθμιζόμενο σύστημα που αυτοκυβερνάται μέσα από κανόνες που ορίστηκαν στον χρόνο μέσα από προσπάθειες και λάθη.

 • Η οικογένεια είναι ένα αυτορρυθμιζόμενο σύστημα που αυτοκυβερνάται μέσα από κανόνες που ορίστηκαν στον χρόνο μέσα από προσπάθειες και λάθη.

 • Στην κοινωνική ζούγκλα της ανθρώπινης ύπαρξης κανείς δεν μπορεί να νιώσει πως είναι ζωντανός αν δεν έχει κάποια αίσθηση ταυτότητας.

  Erik H. Erikson: Identity, youth and crisis.

 • Στην κοινωνική ζούγκλα της ανθρώπινης ύπαρξης κανείς δεν μπορεί να νιώσει πως είναι ζωντανός αν δεν έχει κάποια αίσθηση ταυτότητας.

  Erik H. Erikson: Identity, youth and crisis.

 • Ο Νίτσε μέσα από την έκφρασή του ‘Γίνε αυτό που είσαι’ μας παροτρύνει ν’ αποφύγουμε μια αβίωτη ζωή. Μας λέει πραγμάτωσε τον εαυτόν σου, πραγματοποίησε τις δυνατότητές σου, ζήσε με τόλμη και με πληρότητα.

 • Ο Νίτσε μέσα από την έκφρασή του ‘Γίνε αυτό που είσαι’ μας παροτρύνει ν’ αποφύγουμε μια αβίωτη ζωή. Μας λέει πραγμάτωσε τον εαυτόν σου, πραγματοποίησε τις δυνατότητές σου, ζήσε με τόλμη και με πληρότητα.

 • Το απόφθεγμα ‘Ότι δεν με σκοτώνει, με κάνει πιο δυνατό’ ο Νίτσε το συνδέει με την ιδέα ότι ένα δέντρο, περνώντας τις πιο δυνατές καταιγίδες και βυθίζοντας τις ρίζες του όλο και βαθύτερα στη γη, ψηλώνει και δυναμώνει.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
author

author

Παρασκευή, 18 Μαϊος 2018 09:29

Κατάθλιψη

Στην σημερινή εποχή η συχνότητα εμφάνισης της κατάθλιψης έχει αυξηθεί σημαντικά και ευρίσκεται σε άμεση σχέση με τον τρόπο ζωής στην σύγχρονη κοινωνία. 
Παράγοντες που επηρεάζουν την συχνότητα εμφάνισης της ασθένειας στο σήμερα είναι η ακραία ανταγωνιστικότητα, η κρίση των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων που συμβαδίζει με την ταυτόχρονη αύξηση του καταναλωτισμού και η κρίση ανθρώπινων αξιών.

Παρασκευή, 18 Μαϊος 2018 09:28

Εν αρχή είναι η σχέση

Μία προσέγγιση ενός ψυχοθεραπευτή στα διάφορα είδη σχέσεων, με εξέταση του καθοριστικού ρόλου που αυτά παίζουν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε ανθρώπου και στη συνέχιση της ίδιας της ζωής.

Παρασκευή, 18 Μαϊος 2018 09:25

Άνθρωπος και Ψυχική Υγεία

Το να ζητήσει κανείς βοήθεια από έναν ειδικό στον τομέα της ψυχικής υγείας και ψυχικής ισορροπίας, δεν είναι απλή υπόθεση παρ’ όλες τις καλές συστάσεις που μπορεί να έχει γι’ αυτόν.
Συνήθως βιώνει ένα τέτοιο αδιέξοδο λόγω της ‘βασανιστικής’ κατάστασης στην οποία βρίσκεται, ώστε να τολμήσει να κάνει αυτό το βήμα. Ξεκινά λοιπόν με έναν συμβιβασμό. Ο επόμενος συμβιβασμός θα προκύψει από την αναγκαιότητα λήψης κάποιας φαρμακευτικής αγωγής.

Παρασκευή, 18 Μαϊος 2018 09:17

Συνάντηση με τον ειδικό

Συχνά μπαίνει ο προβληματισμός μέχρι που φθάνει μια υγιής εκδήλωση και που ξεκινά το ‘παθολογικό’. Ένα βασικό κριτήριο είναι ο βαθμός λειτουργικότητας του ατόμου σε κοινωνικό επίπεδο, σε οικογενειακό, καθώς και στον χώρο εργασίας του.

Στην συνάντηση με τον θεραπευόμενο, που την χαρακτηρίζει κατά βάση μία καθαρά ανθρώπινη επικοινωνία, κρίνεται και ο βαθμός ακεραιότητας της προσωπικότητας του θεραπευτή.

Η ικανότητα εγκατάστασης θεραπευτικής σχέσης από την πλευρά του θεραπευτή, θεωρείται από τον θεραπευόμενο ως κάτι πολύ πιο σημαντικό σε σχέση με την όποια επαγγελματική του εμπειρία που σχετίζεται με την ειδίκευσή του. Τότε η εμπιστοσύνη που έχει αναπτυχθεί λειτουργεί ιδιαίτερα βοηθητικά για την συνέχιση και ολοκλήρωση της θεραπείας.

Σελίδα 3 από 3